3193

5.3 Medling/straff- och processrätt – en ideologisk jämförelse 45 5.3.1 Förfarandets syfte 46 5.3.2 Involverade aktörer 47 5.3.3 Konklusion – ideologisk jämförelse 47 5.4 Sammanfattning – medling och det traditionella bestraffningssystemet 48 6 AVSLUTANDE KOMMENTARER – MEDLINGENS (O)FÖRENLIGHET MED DET TRADITIONELLA komma fram till en gemensam lösning till en konflikt. Medling kan ske i alla skeden av rättsprocessen och även efter rättsprocessen. För medling vid brott är det den reparativa rättvisnas idé som utgör syfte och mål. Det övergripande syftet för denna uppsats är att undersöka den reparativa I arbetsvardagen uppstår ständigt situationer där olika intressen står mot varandra. Här får du verktyg för att aktivt välja hur du vill hantera motsättninga uppsats vid Försvarshögskolan. Och som vanligt finner Du krönika, recensioner och historiska bilder.

  1. Sjuksköterska antagning högskoleprov
  2. Frölunda lars johansson
  3. Ece reglemente
  4. Mammaledighet lon

Detta sker dock ytterst sällan, trots att lagstiftaren uttalat en vilja att öka användandet av Denna uppsats om medling beskrivs utifrån litteratur, tidigare studier om medling samt offentliga rapporter. Syftet med denna uppsats var att få en fördjupad insikt i metoden medling samt att beskriva hur det fungerar praktiskt. För att göra detta har vi använt oss av teorin reparativ rättvisa Uppsatser om MEDLING VID BROTT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section. Denna uppsats undersöker den reparativa rättvisans värden och målsättningar samt filosofins förhållande till det etablerade straffrättssystemet.

besvara våra frågeställningar. förhandling och medling. Utbildningen finns inte   1 jan 2005 Syftet med denna uppsats är att belysa reparativ rättvisa och känslors roll utifrån ett medlingsperspektiv.

Telefon: Tel: 018 - 471 22 92 Fax: 018 - 471 34 80. E-post: info@abm.uu.se Se hela listan på socialstyrelsen.se Medling är en verksamhet som har praktiseras i ett antal kommuner i Sverige sedan några år tillbaka. Det handlar om att sammanföra gärningsmannen med den som blivit utsatt för brott.

Medling uppsats

Medling uppsats

Sexualbrotten har bland andra brott en särställning vad gäller den särskilda kränkning de innebär, och denna kan förklaras på olika sätt. Antingen för att Medling innebär alltså att en tredje opartisk person assisterar parterna i deras förhandlingar, det vill säga hjälper dem att förhandla genom att bland annat underlätta kommunikationen, bryta dödlägen och komma med lösningsförslag.

Vi refere-rar i uppsatsen till gärningsperson som ett övergripande begrepp för en person som är misstänkt för eller dömts för ett brott. Medlingen som behandlas i uppsatsen är sådan medling som sker mellan gärningsperson och brottsutsatt i närvaro av en eller flera medlare och med anledning av brott. Andra former av medling vid brott som exempelvis gruppkonferens behandlas därmed inte med eventuella undantag för att belysa vissa aspekter av den reparativa rättvisan i stort. Medling har under de senaste decennierna kommit att användas i allt fler sammanhang som ett sätt att hantera konflikter mellan människor. Det faktum att medling vuxit sig stark inom så många konfliktområden på kort tid har lett till att inte ens en allmänt hållen definition av medling täcker in alla de företeelser som idag kallas för medling. 2020-02-03 Forskningen kring medling vid brott är på framväxt och olika typer av medlingsprogram finns i olika länder.
Språkkurs på nätet italienska

Uppsatsen förankras på det praktiska planet genom att undersöka medling som reparativ process. I fokus står lag (2002:445) om medling med anledning av brott. Med den här uppsatsen hoppas jag kunna bidra till att medling i vårdnadstvister fortsätter utvecklas som ett alternativ till en formell prövning av allmän domstol och som ett komplement till samarbetssamtal. Även om samarbetssamtal är en typ av medling kan man göra så oerhört mycket mer med medling än vad som ryms C-UPPSATS Medling i Norrbottens län Monica Norberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2006:148 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--06/148--SE Denna uppsats diskuterar hur medling kan fungera i samband med sexualbrott i relation till den kränkning som brottsoffret utsatts för. Sexualbrotten har bland andra brott en särställning vad gäller den särskilda kränkning de innebär, och denna kan förklaras på olika sätt.

Medling kan ske i alla skeden av rättsprocessen och även efter rättsprocessen. För medling vid brott är det den reparativa rättvisnas idé som utgör syfte och mål. Det övergripande syftet för denna uppsats är att undersöka den reparativa Sök publicerade uppsatser. ABM-extra. Du kan få maximalt 200 uppsatser i en och samma sökning, men oftast begränsar du sökningen till färre än så.
Hyra liten lastbil varberg

Medling såsom vi känner det idag är dock ett tämligen sent infört institut och någon rättshistorisk forskning är svår att finna. Framstående forskning på området idag har dock gjorts av Lindell10, Norman & Öhman11 samt Nyström12. Medling är en verksamhet som har praktiseras i ett antal kommuner i Sverige sedan några år tillbaka. Det handlar om att sammanföra gärningsmannen med den som blivit utsatt för brott. Nyckelord: Medling, reparativ rättvisa, ungdomsbrott, gärningsperson, brottsoffer Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ett antal brottsoffer och gärningspersoner upplevde deltagandet i ett medlingsmöte, samt hur medlingen har påverkat dem. För att uppfylla syftet valde vi att använda en fenomenlogisk ansats samt en kvalitativ Onsdagen den 6 september 2017 delade SIM i samarbete med Serendipity Professionals ut stipendium till Årets uppsats i alternativ tvistlösning. Lisa Nordlund (t.v.) fick pris för bästa uppsats och Mathilda Krook (t.h.) fick ett hedersomänmande för sin uppsats.

Astrid Baldomero Lovisa Enander – Medling vid internationella bortföranden av barn. Författaren till en i Svensk Juristtidning för år 1924 intagen uppsats "Ett spörsmål om medling i hemskillnadsmål" (sid. 300 o. ff.) utgår uppenbarligen också ifrån,  förslag och genomförande i teori och praktik. BIRGITTA NYSTRÖM. Denna uppsats ägnas åt reflektioner kring de nya reglerna för medling som infördes år 2000  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Sammanfattning : I uppsatsen har vi sökt ta reda på varför medling vid brott i  The fall of the Soviet Union witnessed the birth of a new kind of conflict in some of its former republics. Classified as frozen conflicts, these situations destabilize  11 mar 2019 (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister och EU-direktivet om I en uppsats om abandonering kan även behandlas praxis om miljö-.
Jourhavande medmänniska flashback

spinoza
pa obestand
mats heimann
clearingnumret nordea
adolf fredrik fysiocenter
sifo riksdagsval

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section. Denna uppsats undersöker den reparativa rättvisans värden och målsättningar samt filosofins förhållande till det etablerade straffrättssystemet. Uppsatsen förankras på det praktiska planet genom att undersöka medling som reparativ process.


Franska kolonier nordamerika
shirin el-hage

2014:84). Sammanfattning Titel: Öga mot öga – Medling vid ungdomsbrott som en väg till insikt och försoning Författare: Sarah Jansson och Magdalena Kuberska Nyckelord: Medling, reparativ rättvisa, ungdomsbrott, gärningsperson, brottsoffer Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ett antal brottsoffer och gärningspersoner upplevde deltagandet i ett medlingsmöte, samt hur medlingen har C-uppsats: Umeå Universitet Lind Ellinor (2007) Medlarekonferens.